Recent content by Lê Minh Tiến

  1. L

    Drum Motors

    Mình muốn thiết kế chế tạo 100% , nếu bạn làm được, liên hệ mình nhé
  2. L

    Drum Motors

    Tôi cần bạn nào thiết kế giúp tôi sản phẩm này LH: Lê Minh Tiến 0983800888 Xin cám ơn!
Top