Recent content by Lịch 365 - Âm Lịch VN

  1. Lịch 365 - Âm Lịch VN

    Chia sẻ 3 lý do để kết nối SOLIDWORKS với Nền tảng 3DEXPERIENCE Works

    Mình muốn thiết kế để gia công số lượng lớn các giá đỡ để chưng bày vật phẩm phong thủy cho khách. Ví dụ như vòng tay, mặt phật, tượng đá, tượng phật,.. Bạn nào nhận liên hệ https://lich365.net/
  2. Lịch 365 - Âm Lịch VN

    Mình muốn gia công số lượng lớn các giá đỡ để chưng bày vật phẩm phong thủy cho khách. Ví dụ như...

    Mình muốn gia công số lượng lớn các giá đỡ để chưng bày vật phẩm phong thủy cho khách. Ví dụ như vòng tay, mặt phật, tượng đá, tượng phật,.. Bạn nào nhận liên hệ https://lich365.net/
Top