Recent content by namk14bk

  1. N

    Nên chọn lĩnh vực nào để chuyên sâu?

    anh giải thích giúp em các ý nghĩa của 4 cái dung sai vị trí này với ạ. em cám ơn a
  2. N

    BÁNH RĂNG-GEAR

    em chào các pro =)) em đang nghiên cứu tìm hiểu bánh răng. Em đang vướn mắc chổ yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo bánh răng. ***Không biết tiêu chuẩn nào quy định về cấp chính xác với yêu cầu độ nhám cho bánh răng. ***Kiểm tra biên dạng răng thì cần dụng cụ gì kiểm tra. BIểu tượng của cơ khí ( bánh...
Top