nghiavo
Tham gia
Lượt thích
0

Profile Tương tác gần nhất Các bài đã viết Giới thiệu

 • Sách mất bìa nên không rõ tên tác giả. Chắc chắn là do các thầy bộ môn Chi tiết máy, ĐHBK Hà Nội soạn, dày 380 trang, khổ 19 cm x 27 cm.
  Thêm một thông tin:
  Sách Thiết kế chi tiết máy, 1979, trang 32, có viết:
  "Trong hộp giảm tốc trục vít hai cấp kết cấu chung được bảo đảm hợp lý nếu Ac = An, trong đó Ac Và An là khoảng cách trục của cấp chậm và cấp nhanh, lúc này tỷ số truyền của cấp nhanh và cấp chậm xấp xỉ bằng nhau".
  Bạn nên tìm đọc sách trên để có kiến thức rộng hơn về phân phối tỷ số truyền trong thiết kế dẫn động cơ khí.
  Tôi không nhiều hiểu biết về vấn đề này. Chỉ có một ý sau.
  Nói chung đối với hộp giảm tốc hai cấp có cùng một kiểu bộ truyền, xét về mặt kích thước cần nhỏ gọn, thì kích thước của một cấp bộ truyền lớn nếu:
  Tỷ số truyền lớn
  Mô men cần truyền lớn

  Trong hộp giảm tốc hai cấp, mô men ở cấp 1 (vận tốc lớn) nhỏ hơn cấp 2 (vận tốc bé).
  Vậy nếu chọn tỷ số truyền ở cấp 2 lớn thì
  cấp 1 có tỷ số truyền nhỏ, mô men nhỏ nên kích thước rất nhỏ
  cấp 2 có tỷ số truyền lớn, mô mem lớn nên kích thước rất lớn
  Điều đó làm kích thước cả hộp lớn.
  Vậy nên chọn tỷ số truyền ở cấp 1 lớn hơn cấp 2.

  Ngoài ra còn các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc phân phối tỷ số truyền giữa hai cấp. Ví dụ bố trí mức dầu bôi trơn, bố trí vị trí tương quan trục vào với trục ra, mức phát nhiệt của bộ truyền, ...
 • Hãy chờ một lát…
 • Hãy chờ một lát…
 • Hãy chờ một lát…
Top