N
Tham gia
Lượt thích
0

Profile Tương tác gần nhất Các bài đã viết Giới thiệu

  • thế ah, mình cũng đang làm luận văn về ứng dụng của đề tài này. Mình đang gặp khó khăn là không biết những nơi nào ở thành phố có bán máy này và nhận gia công những sản phẩm mẫu nhanh. Bác biết chỗ nào hay ko? Chỉ dùng tui zới, cảm ơn nhiều.
  • Hãy chờ một lát…
  • Hãy chờ một lát…
  • Hãy chờ một lát…

Thành viên đang online

Top