Recent content by Nguyen Van Duc

  1. N

    Xuất bản vẽ điện cực Cimatron E11

    Khi thiết kế điện cực thì một chi tiết có thể có hàng chục điện cực, vậy các bác ai biết cách xuất nhiều bản vẽ chi tiết của điện cực một lúc không ạ (ko cần phải mở từng điện cực rồi Export sang Draft như cách em đang làm). Nếu biết có thể chia sẻ cho em được không.Em cảm ơn.
Top