Recent content by nguyenbaducanh

  1. N

    hướng nghiệp về ngành cơ khí

    Vậy có bác nào có thể tiết lộ hộ e mức thu nhập đc k ạ .
  2. N

    hướng nghiệp về ngành cơ khí

    Chào mấy thím ạ . E có đứa em trai học lớp 12 sắp lên đại học . Nó nhắm đến ngành cơ khí vì nó thích máy móc . Nhưng em đọc qua nhiều nơi thì thấy mọi người thường bảo cơ khí bây giờ không được như xưa nữa. Nhất là phần lương lậu rất thấp . Chỉ đủ nuôi 1 người chứ nuôi gia đình hơi khó . Vậy có...
Top