Recent content by phunguyenhuu

  1. P

    Mô phỏng sức bền, tính chịu lực của vật liệu epoxy, composite, fiberstone

    Chào mọi người, hiện tại em đang làm các sản phẩm bằng vật liêu mới như epoxy -composite- fiberstone, nhưng đag gặp vấn đề về tiín chịu lực cũng như tải trong của của vạt liệu, không biết ai có tài liệu nghiên cứu về những vật liệu này có thể cho em tham khảo hoặc chỉ em các phương pháp tính...
  2. P

    render Inventor

    lúc raytracing thì chon mức high, nhưng theo mình thì inventor render ko đẹp được, nên chuyển sang solidwork để render
Top