P
Tham gia
Lượt thích
49

Profile Tương tác gần nhất Các bài đã viết Giới thiệu

  • hi bạn, mình có xem bài viết của bạn về "Meshing in ANSYS SpaceClaim" chắc bạn cũng đang làm về lĩnh vực này. KHông biết bạn đang sử dụng công cụ mesh nào ?
  • Hãy chờ một lát…
  • Hãy chờ một lát…
  • Hãy chờ một lát…
Top