Recent content by Quangvu92

  1. Q

    Fanuc 16i LB

    Mình đang làm máy cắt LASER FANUC16i LB ..mình cắt hàng xong joi và nó còn dư 1 chút ..mình muốn cắt đôi tác ra thì pbair làm tn..mọi người ai biết chỉ dùm mình voies ạ

Thành viên đang online

Top