Recent content by quanthach

  1. Q

    Xin hỏi Xin dụ thực tế

    Mọi người cho em xin vài ví dụ về lắp ghép có độ dôi, lắp ghép có độ hở, lắp ghép trung gian trong thực tế với ạ. em cảm ơn.
Top