Si_Ma_Zi

Nguyễn Minh Thiện
Đại Học Bách Khoa Tp.HCM.chuyên ngành kim loại - hợp kim
phone : 0974972220

Leo núi.
Birthday
2/11/1988 (Age: 33)
Địa điểm
Quận 6 - tphcm

Contact

Yahoo! Messenger
tuankietkh

Chữ kí

[MARQUEE]ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy[/MARQUEE]

Danh hiệu

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top