Sniper

Trái đất này quá tròn có thể bạn đã gặp tôi or tôi đã gặp bạn =))

Thíc cái gì đàn ông thíc

Chữ kí

Cung cấp thiết bị phòng sạch.
Clean room equipments ( passbox, airshower, fan filter unit, Hepa filter...)

Danh hiệu

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top