Recent content by tdnq

  1. T

    Xin hỏi Thiết kế đúc trong khuôn cát ạ

    Chuyện là mùa dịch em thi cuối kì bằng bài tiểu luận báo cáo thiết kế con spinner bằng phươp pháp đúc trong khuôn cát Mn ai giúp em chọn mặt phân khuôn với lượng dư gia công với ạ,thể hiện qua bản vẽ ak.Tks mn
Top