Recent content by thangckt

  1. T

    Xin hướng dẫn chuyển bản vẽ 2D theo TCVN trong Solidworks 2012

    Ðề: Xin hướng dẫn chuyển bản vẽ 2D theo TCVN trong Solidworks 2012 ...trong môi trường Drawing, chọn Tool -> Option -> Document properties -> Drafting Standard -> Overall Drafting Standard -> ISO
  2. T

    Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user)

    Ðề: Tổng hợp về modeling trong Unigraphics (Biên dịch theo NX for advance cad user) Chào bác Neverlose và các bác trong diễn đàn Em không chuyên về NX, trước giờ cũng chưa từng dùng, giờ đang có tí việc đụng phải nó nên nhờ các bác giúp đỡ. HIện tại em có 1 file .prt của NX nhưng đó lại là một...
Top