T
Tham gia
Lượt thích
0

Profile Tương tác gần nhất Các bài đã viết Giới thiệu

  • Bạn chú ý NỘI QUY về cách post bài đúng chỗ nhé
    đơn giản thôi. thứ nhất làm các bài tập đơn giản trong sách và chú ý nếu k làm được ở phần nào thì phải biết. ví dụ như phần phân tích lực-hoặc phần vẽ- tính toán-khó nhất là phần chiếu và phân tích lực chú ý là có momen- và tổng hợp lực tại một điểm hoặc theo phương nào đó bằng =0 sau đó giải phương trình đó ta thay số và thu được nghiệm, cách tốt nhất là làm theo sách vài bài rồi đọc lời giải nếu sai chỗ nào quay lại xem và hỏi tại sao sai?
  • Hãy chờ một lát…
  • Hãy chờ một lát…
  • Hãy chờ một lát…

Thành viên đang online

Top