THIEN CANH

Sing Karaoke after to drink wine.
Địa điểm
Ninh Bình

Contact

Yahoo! Messenger
thiencanh_cn

Chữ kí

[marquee]Hãy đi rồi sẽ đến, hãy gõ cửa sẽ mở ![/marquee]

Yahoo : thiencanh_cn
Gmail : thiencanh4884@gmail.com
Hostline : 01685475755
Top