Thinksmart Group

Thinksmart Group đơn vị cung cấp gói giải pháp công nghệ hàng đầu Việt Nam Cung cấp các giải pháp trọn gói: Quét 3D Photogrammetry & Thiết Kế Ngược, Thiết Kế Kiểu Dáng & Kết Cấu Công Nghiệp, Jig & Fixture, RTM, Chassis, Trim, Body, IP, Frame,.. Phân tích tính toán & Mô Phỏng_Altair, In 3D Cao Cấp & CNC Robot, Mockup Buck, Chế tạo, Kiểm Tra(QC).
Hỗ trợ rất tiện tại local có các văn phòng, chi nhánh phủ khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam

Contact

Địa chỉ
Thinksmart.Ltd

Followers

Danh hiệu

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 5. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top