Recent content by tihon1991

  1. T

    anh @dovanhoc84 ơi cho em hỏi, em mở icad và bấm atl+ shift chuyển ngôn ngữ sang tiếng nhật thì...

    anh @dovanhoc84 ơi cho em hỏi, em mở icad và bấm atl+ shift chuyển ngôn ngữ sang tiếng nhật thì icad bị đứng ko làm gi được. cho em hỏi nó bị vậy vạy ạ. em cảm ơn.
Top