Recent content by tourhoicho168

  1. tourhoicho168

    PTC ASIA 2018 - HỘI CHỢ Chuyên ngành CƠ KHÍ, MÁY MÓC Tại Thương Hải .

    CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Chuyên ngành CƠ KHÍ, MÁY MÓC Tại Thương Hải PTC ASIA 2018 – SHANGHAI Thời gian: 06-09/11/2018 Địa điểm: Trung tâm triển lãm quốc tế mới Thượng Hải (SNIEC) Web: http://www.ptc-asia.com/EN/ SẢN PHẨM TRƯNG BẦY Động cơ phản lực...
Top