Recent content by truedat1108

  1. truedat1108

    Góc trợ giúp

    Mọi người cho em hỏi chút được không ạ? Em mới tiếp xúc với Solidworks bản 2018, tập thiết kế được 1 số mẫu, nhưng số liệu lại ở dạng inch. Giờ em muốn đổi về mm mà vẫn giữ nguyên số liệu ( tức là không quy đổi 1inch=25,4mm ) thì phải làm sao ạ? Em cảm ơn ạ.
  2. truedat1108

    Mọi người cho em hỏi chút được không ạ? Em mới tiếp xúc với Solidworks bản 2018, tập thiết kế...

    Mọi người cho em hỏi chút được không ạ? Em mới tiếp xúc với Solidworks bản 2018, tập thiết kế được 1 số mẫu, nhưng số liệu lại ở dạng inch. Giờ em muốn đổi về mm mà vẫn giữ nguyên số liệu ( tức là không quy đổi 1inch=25,4mm ) thì phải làm sao ạ? Em cảm ơn ạ
Top