Recent content by tuan347

  1. T

    Xin hỏi Que hàn LBM-26

    Tình hình là công ty em đang tìm hiểu về que hàn LBM-26 của nhật, nhưng khi tìm trên mạng thì không ra, chỉ có LB-26 thôi . Có cao nhân nào ở đây biết thông tin về que hàn này thì giúp em với ạ. Em xin cảm ơn. Đây là một số thông tin em có, mong mn giúp đỡ với ạ.
Top