U
Tham gia
Lượt thích
2

Profile Tương tác gần nhất Các bài đã viết Giới thiệu

 • Giới Thiệu Tính Năng Mới Phần Mềm NX 9.0 CAD/CAM/CAE


  NX Cho thiết kế CAD :

  Synchronous Technology 2D and 3D
  Realize Shape
  Ray Traced Studio
  Feature-based modeling
  Assembly modeling and Wave
  Modular Design
  Drafting and PMI
  4th Generation Design
  Active Workspace Client
  Fundamentals


  NX Cho mô phỏng CAE :

  Ribbon bar interface
  Mesh morphing
  Cylinder & fillet mesh controls
  More control of batch meshing
  Condition sequences & solution management
  Enhanced post processing


  NX Cho gia công CAM :
  NX CAM
  NX CMM Inspection Programming
  Manufacturing Resource Library
  NX Tooling design

  Để tìm hiểu sâu hơn chi tiết tính năng mới về phiên bản NX 9.0 cũng như có được những Workshop cụ thể hữu dụng trong việc nghiên cứu tìm hiểu từ những dự án của những công ty xin liện hệ theo địa chỉ sau :

  Email : VNMATsoftware@gmail.com

  Mobile : +84936115937


  Skype : tuanviet_nstda

  Many thanks !

  " Volunteer work for bright futures "
 • Hãy chờ một lát…
 • Hãy chờ một lát…
 • Hãy chờ một lát…
Top