vuivui.love

Nguyễn Hải

game, bóng đá, âm nhạc, ẩm thực....
Địa điểm
Hải Phòng

Contact

ICQ
200
Yahoo! Messenger
ngôiniday_nhothuong1nguoi

Chữ kí

email: vuivui.love@gmail.com phone: 0936720200 yahoo: ngoinoiday_nhothuong1nguoi CUỘC SỐNG LÀ 1 CHUỖI CƠ HỘI LỚN NHỎ !!
Top