wind_dcn

Birthday
2/6/1990 (Age: 33)
Website
http://hauionline.com/forumdisplay.php?f=310

Chữ kí

[LEFT]Điều quan trọng không phải vị trí ta đang đứng,mà là hướng ta đang đi :39:[/LEFT]

Danh hiệu

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top