zech

Chuyên gia thiết kế cơ khí và mô phỏng chuyển động
Location
Hà Nội

Contact

Yahoo! Messenger
zech2105

Chữ kí

NGUYỄN TRỌNG GIÁP - 3D DESIGN ENGINEER
TEL: 0987 95 8631 - EMAIL: giap44m@gmail.com; giapnt@outlook.com

Đang theo dõi

Followers

Top