Resources

Categories

 1. Example Category 1
 2. Tài liệu 10

Top Resources

 1. Thiet Ke San Pham va Khuon Nhua voi Autodesk Inventor Professional
  Autodesk Inventor Professional 2018 - by Promise
  Updated: Jun 15, 2017
 2. Kinh nghiệm du lịch Sapa – dễ dàng như đi picnic cuối tuần
  http://www.nhatlongtravel.com/kinh-nghiem-du-lich-sapa-2-ngay-1-dem/ - by dulichnhatlong
  Updated: Apr 19, 2019 at 2:04 PM
 3. Giải pháp của Autodesk về thực tế ảo và thực tế tăng cường
  Cách làm VR và AR - by Promise
  Updated: Jul 5, 2017
 4. [PDF] Chương 13: Thiết kế Cho Chế tạo
  Chương 13: Thiết kế Cho Chế tạo - by MES LAB
  Updated: Jun 12, 2017
 5. [PDF] Chương 11: Tạo mẫu Sản phẩm và Công nghệ in 3D
  Chương 11: Tạo mẫu Sản phẩm và Công nghệ in 3D - by MES LAB
  Updated: Jun 12, 2017
 1. dulichnhatlong
  0/5, 0 ratings
 2. Promise
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  33
  Updated:
  Jul 5, 2017
 3. Promise
  5/5, 1 rating
  Downloads:
  61
  Updated:
  Jun 15, 2017
 4. MES LAB

  [PDF] Chương 13: Thiết kế Cho Chế tạo 2017-06-12

  Chương 13: Thiết kế Cho Chế tạo
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  88
  Updated:
  Jun 12, 2017
 5. MES LAB

  [PDF] Chương 11: Tạo mẫu Sản phẩm và Công nghệ in 3D 2017-06-12

  Chương 11: Tạo mẫu Sản phẩm và Công nghệ in 3D
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  53
  Updated:
  Jun 12, 2017
 6. MES LAB

  [PDF] Chương 10: Thiết kế Công nghiệp 2017-06-12

  Chương 10: Thiết kế Công nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  58
  Updated:
  Jun 12, 2017
 7. MES LAB

  [PDF] Chương 7: Tạo và Tối ưu Concept sản phẩm 2017-06-12

  Chương 7: Tạo và Tối ưu Concept sản phẩm
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  46
  Updated:
  Jun 12, 2017
 8. MES LAB

  [PDF] Chương 5: Khảo sát Nhu cầu Khách hàng 2017-06-12

  Chương 5: Khảo sát Nhu cầu Khách hàng - Thiết kế và Phát triển sản phẩm
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  39
  Updated:
  Jun 12, 2017
 9. MES LAB

  [PDF] Chương 3: Xác định Cơ hội và Phát triển Ý tưởng Sản phẩm 2017-06-12

  Chương 3: Xác định Cơ hội và Phát triển Ý tưởng Sản phẩm
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  40
  Updated:
  Jun 12, 2017
 10. MES LAB

  [PDF] Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển sản phẩm 2017-06-12

  Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển sản phẩm
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  47
  Updated:
  Jun 12, 2017
 11. MES LAB

  [PDF] Chương 1: Giới thiệu Tổng quan về Thiết kế và Phát triển sản phẩm 2017-06-12

  Chương 1: Giới thiệu Tổng quan về Thiết kế và Phát triển sản phẩm
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  43
  Updated:
  Jun 12, 2017

Members Online Now

 1. nguyenco262,
 2. umy
Total: 133 (members: 2, guests: 120, robots: 11)
Loading...