Search results

  1. H

    Plasma lạnh (Cold Plasma)

    Hi ACE trong diễn đàn, nay mình đang tìm hiểu về công nghệ về plasma lạnh. Mình có tìm hiểu tài liệu tiếng Việt nhưng rất hiếm (có thể mình chưa tìm thấy). Tài liệu tiếng Anh cũng đã có một ít. Nay mình muốn post lên diễn đàn, để ai có quan tâm thì trao đổi kiến thức. Mong là topic sẽ sôi nỗi...
  2. H

    Động cơ Turbin Phản Lực

    Mình không biết nhiều về Gas Turbine nhưng muốn đóng góp một ít cho Topic tranh luận rất hay này. Video mô tả rất rõ về các thành phần của động cơ. Gas Turbine components,How it is works ?
Top