Search results

  1. tranductan

    xin font gothnib.shx trong cad

    em có một bản vẽ mà font của nó là gothnib.shx máy của em không có font này nên không đọc được. bác nào có thì chia sẻ cho em với nhé. em xin cảm ơn.
  2. tranductan

    Mục Lục Các Bài Viết Hay Trong Box AutoCad & Inventor

    Ðề: Mục Lục Các Bài Viết Hay Trong Box AutoCad & Inventor em thấy là box autocad & inventer mà "các bài viết hay" bác chỉ cập nhật INVENTER là chủ yếu. Như vậy có thiên vị không vậy bác ?
Top