Search results

  1. N

    mình đang làm bài tập lớn về công nghệ xử lý vật liệu về nhiệt luyện bánh răng mà không biết làm...

    mình đang làm bài tập lớn về công nghệ xử lý vật liệu về nhiệt luyện bánh răng mà không biết làm thế nào nữa. ai có kinh nghiệm xin chỉ giúp mình với! thank.
Top