Search results

  1. L

    muốn đưa 1 hình ảnh vào file autocad làm như thế nào

    có ai biết khi chúng ta muốn đưa 1 hình(ảnh) vào file Autocad lam như thế nào không? vi dụ như đưa 1 logo công ty vào file trước khi in ra chẳng hạng.

Thành viên đang online

Top