Search results

  1. C

    Giới thiệu Giới thiệu đến mọi người giải pháp thiết kế, scan 3D và in 3D với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay

    TRUNG TÂM SỐ HÓA trực thuộc Công ty TNHH Công nghệ CAD/CAM Việt Nam giới thiệu đến mọi người giải pháp thiết kế, scan 3D và in 3D với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay ở Việt Nam. Trung tâm được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất của các hãng hàng đầu thế giới như máy quét 3D Kreon...
Top