Search results

  1. N

    Sự chênh áp

    Xin chào mọi người. Cho mình hỏi về sự chênh áp thủy lực ( nguyên nhân, dấu hiệu) trong hệ thống thủy lực sữ dụng van tiết lưu 2 đầu van chống lún 2 đầu và van phân phối 4/3 . Cảm ơn
  2. N

    Chuyển đổi độ cứng về độ bền

    hai cái đó riêng biệt mà bạn.
Top