Search results

  1. Possi

    cần tài liệu hình ảnh về máy lọc bụi tay áo

    Ðề: cần tài liệu hình ảnh về máy lọc bụi tay áo Dear A Nguyên, Mình đã đọc bài viết của anh trên mạng,(http://yeumoitruong.com/forum/archive/index.php/t-6658.html) và rất thích. Rất mong được anh tư vấn giúp bài toán sau: Tôi có nhu cầu thiết kế, chế tạo như sau: 1. Miêu tả: Các xe tải chở...
  2. Possi

    cần tài liệu hình ảnh về máy lọc bụi tay áo

    Ðề: cần tài liệu hình ảnh về máy lọc bụi tay áo Link down tài liệu của GOYEN về hệ thống lọc rũ bụi: http://www.mediafire.com/L-HoQuang Nguyen The Le Nguyen Tel: (+84) 984 96 96 31 Mail: possiblenguyen@gmail.com Y! & Skype: possiblenguyen Ho Quang Co., Ltd Address : 26 street 21 Binh...
Top