Search results

  1. H

    Xin hỏi phôi bánh vít bằng đồng thanh

    Chào mọi người! em là sinh viên năm 2 đang nhận đề tài chế tạo bánh vít. Xin hỏi mọi người: vật liệu em chọn làm bánh vít là đồng thanh, vậy phương pháp tạo phôi bánh vít nên chọn là gì? Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm!
  2. H

    Đúc khuôn cát hay khuôn kim loại

    Mọi người ơi em là sinh viên năm 2 đang được giao đề tài chọn vật liệu chế tạo và tạo phôi cho bánh đai. Em đang phân vân không biết chọn phương pháp đúc khuôn cát hay đúc bằng khuôn kim loại? Xin nhờ trợ giúp, em cảm ơn ạ!!!
Top