Search results

  1. N

    Em chào bác Nova ạ..Các bác, các chú các anh cho em hỏi chút ạ. Em đang làm đề tài lò ram điện...

    Em chào bác Nova ạ..Các bác, các chú các anh cho em hỏi chút ạ. Em đang làm đề tài lò ram điện trở hình trụ kích thước R=0,25m; H= 0,5m. Lò ram đến 350 oC, em bị vướng mắc ở chỗ thời gian nung chi tiết, mọi người cho em xin ý kiến về thời gian nung của lò này với ạ...Em cảm ơn ạ!
  2. N

    Các bác, các chú các anh cho em hỏi chút ạ. Em đang làm đề tài lò ram điện trở hình trụ kích...

    Các bác, các chú các anh cho em hỏi chút ạ. Em đang làm đề tài lò ram điện trở hình trụ kích thước R=0,25m; H= 0,5m. Lò ram đến 350 oC, em bị vướng mắc ở chỗ thời gian nung chi tiết, mọi người cho em xin ý kiến về thời gian nung của lò này với ạ...Em cảm ơn ạ!
Top