Search results

  1. B

    Tuyển dụng Xin Thực Tập Về Thiết Kế Máy

    Em tên Vương Thành sinh viên năm 4 ngành cơ điện tử trường Đại Học Công Nghiệp. Đam mê của em là Thiết kế máy tự động. Em có thể sử dụng Phần mềm autocad và thành thạo Solidworks , Mastercam , Vận hành máy phay tiện CNC . Bản thân em là làm việc có trách nhiệm , chăm chỉ, ham học hỏi . Hiện tại...
Top