Search results

  1. N

    tính toán thủy lực

    mong mn giúp e ạ e cảm ơn mn ạ
  2. N

    tính toán thủy lực

    mọi người ơi cho e hỏi như tính vận tốc xy lanh khi nâng tải là e dùng công thức V = lưu lượng thoát ra / diện tích xy lanh đúng k ạ
Top