Search results

  1. whatalifepctpro

    Soi mức độ đầu tư vào R&D của các ông lớn công nghệ thế giới

    Cảm ơn anh (chị) WMT đã share post này ạ. Em thấy link này cũng hay, gần gần giống như trên: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/ không biết Vinfast trong thời gian tới có cần nhiều kỹ sư về CAE structure & materials, CFD hoặc CAD k ạ? Cả mảng...
Top