Search results

  1. ACMS

    Lớp Học Online Hyperworks

    Dưới đây là một bài toán động điển hình trong nền công nghiệp cơ khí Việt Nam, dùng để tính toán thiết kế cơ cấu và chọn xilanh lực. Bài toán MBD (Multi body dynamics): Phân tích độ bền cơ cấu trong quá trình hoạt động, mô phỏng động học, xác định các lực tác dụng lên cụm nâng của cơ cấu động...

Thành viên đang online

Top