Search results

  1. M

    Mở lớp Online Zoom miễn phí về Thiết kế & Phát triển sản phẩm

    Tôi đăng ký tham gia khoá học Thiết kế và phát triển sản phẩm.
  2. M

    Stress analytics áp lực tác dụng lên thành bình

    Xin chào anh em. Anh em cho mình hỏi vấn đề này với: Mình muốn mô phỏng áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành bình có gân tăng cứng thì làm như thế nào. Mình xin cảm ơn :12:
Top