Search results

  1. T

    XIN TÀI LIỆU HOẶC MÔ HÌNH ĐẾM SẢN PHẢM CƠ KHÍ

    Kính chào các anh/chị trên diễn đàn Meslab Mình đang công tác tại nhà máy sản xuất, gia công CNC, dập, đúc các loại sản phẩm chi tiết cơ khí Hiện nhà máy đang sản xuất đơn hàng với số lượng hàng chục ngàn cái, việc đếm sản phẩm giao cho đối tác vẫn còn thủ công và chưa được chuyên nghiệp, mình...
Top