Search results

  1. B

    Giới thiệu Giải pháp hỗ trợ quản lý làm việc, nhiên liệu cho đội xe và máy công trình

    Chào mọi người, mình là Biên. Hiện tại bên mình đang đưa ra một giải pháp nhằm hỗ trợ quản lý hiệu quả, minh bạch, tiết kiệm đội xe vận tải và máy công trình. Giải pháp của bên mình sẽ hỗ trợ cơ bản các vấn đề sau: Lợi ích khi sử dụng thiết bị GPS và hệ thống quản lý phương tiện giao thông vận...
Top