Search results

  1. N

    cách post program mastercam lên máy cnc siemens sinumerik

    mọi người trong diễn đàn cho em hỏi một chút ạ,em làm lập trình trên mastercam trước đây em chỉ post lên máy fanuc,giờ có dòng máy của siemens em post nhưng code nó không phù hợp,em xem trên simens thì thấy có bộ post riêng của mastercam dành cho máy của siemen nhưng phải có bản quyền,mọi người...
  2. N

    cách post chương trình từ mastercam lên dòng máy siemens sinumerik 808

    mọi người trong diễn đàn cho em hỏi một chút ạ,em làm lập trình trên mastercam trước đây em chỉ post lên máy fanuc,giờ có dòng máy của siemens em post nhưng code nó không phù hợp,em xem trên simens thì thấy có bộ post riêng của mastercam dành cho máy của siemen nhưng phải có bản quyền,mọi người...
Top