Search results

  1. T

    Xin hỏi KHÔNG PHÁ ĐƯỢC BLOCK ĐỘNG TRONG IJCAD

    Chào mọi người! Hiện mình đang gặp một vấn đề về phá block động trong IJCAD. Không biết có thánh nào biết phá cái block này không chỉ mình với? Mình đã dùng tới phương pháp phá block bằng lệnh BEDIT nhưng vẫn không được. Mong mọi người giúp đỡ!
Top