Search results

  1. S

    Hi Bạn, Mình đang có tài liệu về phần mềm Pdms muốn chia sẻ với diễn đàn nhưng không biết post...

    Hi Bạn, Mình đang có tài liệu về phần mềm Pdms muốn chia sẻ với diễn đàn nhưng không biết post. Ngoài ra mình đang muốn mở lớp dạy Pdms cho anh em quan tâm liên quan đến công việc thiết kế đường ống. không biết bạn có thể giúp mình không? Nếu được bạn giúp mình nhé, Thank! Zalo, Fb của mình...
Top