Search results

  1. H

    Xin hỏi Xin giúp đỡ về lệnh tắt trong inventor

    Em đang dùng inventor professional 2020 và có gặp phải lỗi như sau: Em đặt lệnh tắt C để vẽ đường tròn trong sketch và lệnh C để dùng constrain trong assembly, phím tắt C sử dụng tốt trong khi vẽ sketch nhưng trong assembly thì không dùng được (inventor nhận phím C là lệnh vẽ đường tròn khi vào...
  2. H

    Xin hỏi Nhờ mọi người giúp đỡ về đồ án công nghệ

    em làm đồ án công nghệ mà không biết tên chi tiết này với công dụng của nó là gì mong mọi người giúp đỡ
Top