Search results

  1. clap104

    Xin hỏi Tìm kiếm giải pháp scan bề mặt vật thể

    Hiện tại mình đang tìm kiếm scan bề mặt vật thể. Cách thức hoạt động tương tự như máy quét vân tay nhưng có thể sử dụng cho mọi vật thể (gỗ, miếng thịt, lá, ect...) Mình có tìm kiếm thì chỉ toàn ra máy quét 3D. Hiện tại khá đắt đỏ Cảm ơn mọi người đã đọc
Top