Search results

  1. P

    [Product Design] Khi cải tiến nhỏ mang lại khác biệt lớn

    Ðề: [Product Design] Khi cải tiến nhỏ mang lại khác biệt lớn Trước đây, người ta chỉ biết sử dụng vật liệu thạch cao để làm tượng đúc. Nhưng sau khi phát mình chế tạo ra các tấm thạch cao sử dụng trong xây dựng thì trần thạch cao và vách thạch cao đã trở nên quá thông dụng trong trang trí nội...
Top