Search results

  1. D

    Những vấn đề khi cài đặt Unigraphic NX

    Ðề: Những vấn đề khi cài đặt Unigraphic NX chào các anh cho em hỏi lỗi này là như thế nào: NX requires a server_id feature in the license file khắc phục như thế nào vậy? thanks các a
  2. D

    Những vấn đề khi cài đặt Unigraphic NX

    Ðề: Những vấn đề khi cài đặt Unigraphic NX cho e hỏi lỗi này là lỗi gì: NX License Error:License Server machine is down or not responding.Chẹck that USG_License_Server is set correctyl cách khắc phục như thế nào thank
Top